Jacek Pyżalski


Bio
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012; doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - UŁ, 2002). Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 
Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji Academia.edu i Google Scholar. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej.

 
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej . Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

 
Koordynator części polskiej programu ySkills oraz oraz badania EU Kids Online.

 
Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: kompetencji cyfrowych, agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.
Pomysłodawca i redaktor pierwszego polskiego podręcznika edukacji zdalnej w czasach pandemii (wydanego zaraz po zamknięciu szkół w kwietniu 2020) zdalnie.edu-akcja.pl
.

 

Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011).

Więcej o książce

Jacek Pyżalski

Autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych m. in.: ACERISH 2 (Adult Mentoring, Dragon Fly, ROBUSD).
Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w Europejskiej Fundacji Nauki COST IS 0801 [European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research] Action IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings oraz aktualnie - COST IS 1210 Appearance Matters.
Najnowsza książka będąca zarazem monografią habilitacyjną ukazała się w marcu 2012 r. - "Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży".

Więcej o książce

Jacek Pyżalski


Inne pozycje


Pobierz książkę w pdf
Jacek Pyżalski

Pobierz książkę w pdf

Jacek Pyżalski

Jacek Pyżalski


Wykształcenie
  • 2012     - Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 08.11.2012).

  • 2002     - Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (21.02.2002). Rozprawa doktorska „Wypalenie zawodowe pedagogów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i jego wybrane korelaty” Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu.
    Promotor: prof zw. dr. hab. Jan Pańczyk. Recenzenci: prof. zw. dr. hab. Henryka Kwiatkowska, prof. zw. dr. hab. Z. Juczyński, prof. zw. dr. hab. B. Urban.

  • 2002     - Mediacje między ofiarą a sprawcą (Centrum Negocjacji) – kurs kwalifikacyjny mediacji sądowej (35 godz.)

  • 1999     - Studium Profilaktyki Uzależnień (300 godz.) – Towarzystwo Psychoprofilaktyczne.

  • 1993-1998     - Magister pedagogiki, kierunek pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja, Uniwersytet Łódzki.

Moje miejsca w internecie

Google Scholar Jacek Pyżalski

Jacek Pyżalski